زیبا سازان آرشیدا

گام 1 از 4

قوانین و مقررات

1- انجام کلیه امور تبلیغاتی گالری، ارسال و نصب آن فقط در صورت تسویه حساب کامل و فاقد چک برگشتی انجام می گردد.
2- هیچگونه الزامی در خصوص انجام تبلیغات برای فروشگاه وجود ندارد و تنها در صورت تائید مسئولین شرکت این امر انجام خواهد گرفت.
3- شرکت هیچگونه تعهدی در قبال توافقات صورت گرفته میان بازاریاب و گالری ندارد و کلیه امور تبلیغاتی تنها در چهارچوب ضوابط داخلی شرکت انجام می گیرد.
4- کلیه امور تبلیغاتی پس از تائید نهایی مدیران شرکت طی مدت 15 روز کاری انجام می پذیرد.
5- طرح های مربوط به هر لاین مورد تایید شرکت بوده و هیچگونه طرح اختصاصی یا تغییر رنگ توسط سفارش دهنده مورد قبول قرار نمی گیرد.
6- مسئولیت خرابی کار از بابت ثبت اطلاعات مشتری، جنس، سایز و جهت (افقی و عمودی) با شخص سفارش گیرنده می باشد و تجدید چاپ مجدد، منوط به درج هزینه کار ابطالی در حساب بازاریاب می باشد.
به بالای صفحه بردن